نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های مهم پولی و مالی اثرات مختلفی بر اقتصاد یک کشور به جای میگذارد. تغییرات مداوم  و افزایش در این بازار منجر به افزایش قیمت مواد اولیه گردیده و به صورت مستقیم بر هزینه‌هاتاثیر می‌گذارد.

با توجه به اینکه ما تاکنون افزایش قیمت در ماه نو نداشتیم به ناچار در این برهه مجبور به افزایش هستیم. در این راستا از شما مشتریان عزیز خواستاریم تا قبل از سفارش با شماره های ماه نو تماس گرفته و از موجودی و قیمت قطعی مطلع گردید.

از همکاری شما صمیمانه متشکریم